Polar Seafood og verdensmålene (SDGs)

At arbejde for FN’s verdensmål bør være en pligt for alle.  Alle lande, alle virksomheder, alle mennesker.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling hedder Transforming our world og er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. Som en virksomhed, hvor ordentlighed, ansvarlighed og troværdighed er nøgleord, har Polar Seafood arbejdet med fx MSC- certificerede fisk og skaldyr og bæredygtighed i mange år, og for Polar Seafood er det derfor naturligt, at FN’s verdensmål inddrages i arbejdet som en referenceramme, når beslutninger tages. Ikke kun i de beslutninger, der træffes i bestyrelse og diverse direktioner overalt i koncernen. Polar Seafoods ambition er, at verdensmålene skal være et bagtæppe i den daglige tænkning i alle led fra fiskeriet, produktionen, i salgsarbejdet, i distributionen osv.

At alle FN´s 17 verdensmål realiseres, anser Polar Seafood som vigtig for hele jordens fremtidige befolkning, men for at kunne arbejde målrettet med verdensmålene har vi i Polar Seafood identificeret 3 områder, hvor vi mener, at vi kan yde det størst mulige bidrag til realisering af målene og dermed gøre en forskel.

 


PolarSeafood anser uddannelse af høj kvalitet som helt essentielt og nødvendigt i arbejdet med bæredygtig udvikling. Og som Grønlands største privatejede virksomhed, er det naturligt for os at tage ansvar for at uddanne og udvikle det grønlandske samfund. Ligeledes er det vigtigt for os løbende at sikre os, at alle vores medarbejdere rundt om i koncernen har de nødvendige kompetencer, ved at stille uddannelsesmuligheder til rådighed. I arbejdet med at sikre kvalitetsuddannelse, har Polar Seafood bl.a. udviklet et aspirantprogram i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i Grønland og Norden.

 


Ansvarlighed og ordentlighed har altid været nøglebegreber i den måde, Polar Seafood har drevet virksomhed på. Og det er naturligt for os at øge fokusset på ansvarlig produktion og forbrug, i takt med at presset stiger på verdens naturressourcer – ressourcer der ligeledes skal være til gavn for kommende generationer.


Livet i havet indgår som verdensmål 14 i FN´s udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 2030, og den hastigt stigende verdensomspændende efterspørgsel efter bæredygtig fangst afspejler heldigvis interessen for området. En efterspørgsel der bliver hilst velkommen i Polar Seafood, og som Polar Seafood bla. igennem arbejdet med MSC har arbejdet for i mange år.

Forankret i den grønlandske tradition er det gået i arv fra generation til generation at passe på havets ressourcer. Velvidende at overudnyttelse af naturressourcerne uundgåeligt ville føre til sult. 

Med Polar Seafoods rødder i Grønland, er denne gamle strategi, den naturlige bæredygtighed den grundsten, som vi med stolthed overfører til det moderne, industrialiserede fiskeri i dag.

Seafood i mere end 35 år

Polar Seafood koncernen er med egne kvoter, fiskerflåde og fabrikker en af Skandinaviens største leverandører af seafood og har mere end 35 års erfaring i fiskeri og forædling af fisk og skaldyr. Polar Seafood blev etableret i 1984 som et salgs- og marketingselskab for en række selvstændige grønlandske rejetrawlere. I dag er Polar Seafood en af de største fiske- og skaldyrseksportører i Skandinavien og den største privatejede virksomhed i Grønland. Med mere end 35 års erfaring og over 1000 ansatte i koncernen, fortsætter Polar Seafood sin vækststrategi ved at investere i avancerede land- og søbaserede produktionsanlæg. Vores grønlandske og danske fabrikker er naturligvis certificerede efter internationale standarder på højeste niveau, og Polar Seafood har dermed hånd om hele processen fra fangst til levering.

Polar Seafood Foodservice

Polar Seafood Foodservice er en del af Polar Seafood koncernen. Foodservice delen blev opkøbt i 2008, som et led i Polar Seafood koncernens vækststrategi, hvor ønsket også var at levere kvalitetsfisk og -skaldyr til det danske foodservice-marked. I vores foodservice-afdeling bestræber vi os på at kunne levere fiske- og skaldyrsprodukter med et meget højt kvalitetsniveau, samtidig med at vi hjælper køkkenet med at gøre det enkelt og let at servere delikate retter.

Polar Seafoood Foodservice

Kontakt os

Polar Seafood Foodservice
H. E. Bluhmes Vej 30
DK-6701 Esbjerg
Tlf.: +45 87 23 50 70
Fax: +45 87 23 50 79
E-mail: info@polarfoodservice.dk